Hoewel de informatie op de website van HB Wings and Parts met de grootst mogelijke zorgzaamheid wordt samengesteld en wij streven naar de grootste mate van volledigheid en juistheid, kan HB Wings and Parts geen garantie geven dat de website foutloos is. HB Wings and Parts behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te veranderen, aan te vullen of te verwijderen. Prijzen zijn voor particulieren, buitenlandse bedrijven dienen vooraf contact op te nemen om intracommunautaire facturen te krijgen.
Wij zullen géén nieuwe artikelen terugnemen die gebruikt of gedragen zijn, zulks ter beoordeling van HB Wings and Parts. Bewaar de originele verpakking van de artikelen, verwijder geen labels en zorg voor een goede verpakking bij een eventuele retourzending.
HB Wings and Parts is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van deze website, noch voor directe of indirecte schade ontstaan door de aankoop en gebruik van de aangeboden motoronderdelen, accessoires en/of overige goederen. Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

1. Algemene voorwaarden
Door artikelen te bestellen bij HB Wings and Parts, accepteert u deze algemene voorwaarden. Alle door of namens HB Wings and Parts gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan, en verrichte leveringen en verrichte diensten, worden beheerst door deze Voorwaarden. Afwijkingen van deze Voorwaarden zijn alleen van kracht indien schriftelijk door HB Wings and Parts en de wederpartij zijn overeengekomen.

2. Productinformatie en prijzen
Al onze prijzen zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief verzend- en behandelingskosten. Wij besteden de grootst mogelijke aandacht aan de juiste vermelding van onze goederen, prijzen, foto's etcetera. Als blijkt dat er fouten zijn gemaakt bij de vermelding, houden wij ons het recht voor de artikelen niet te leveren. U ontvangt in dat geval zo spoedig mogelijk bericht en de juiste informatie.

3. Levertijd en voorraad
In principe leveren wij bestellingen binnen 3 werkdagen zodra het geld op onze rekening is bijgeschreven. Wij verzenden uw bestelling via Post.nl HB Wings and Parts kan niet aansprakelijk gesteld worden voor zoekgeraakte pakketten. Bovenstaande is van toepassing op leveringen binnen Nederland. Buitenlandse levering en verzendkosten op aanvraag.

4. Garantie
Wij garanderen dat de producten die u bij ons koopt, goed zijn. Wij geven geen garantie bij verkeerd gebruik van het product. Op zelf gemonteerde onderdelen geven wij geen garantie. HB Wings and Parts is in geen geval aansprakelijk voor schade ontstaan door gebruik van de goederen. Alle garantieaanspraken vervallen indien de Wederpartij zelf wijzigingen in/of reparaties aan het geleverde verricht, of indien het geleverde niet nauwkeurig wordt of is gebruikt. Of indien het geleverde wordt of is gebruikt of toegepast voor andere doeleinden dan waarvoor het bestemd is, of indien het geleverde wordt of is gebruikt op een wijze welke voor de HB Wings and Parts redelijkerwijs niet was te verwachten.

5. Retourneren en ruilen
Binnen 14 dagen kunt u het nieuw gekochte met opgave van reden onaangebroken, onbeschadigd en in originele verpakking terugsturen. Tweedehands onderdelen moeten in dezelfde staat worden geretourneerd als dat ze zijn verzonden. De reeds betaalde verzendkosten worden niet terug betaald. Ook dient u zelf de verzendkosten van de retourzending te betalen. De periode van 14 dagen gaat in op de dag dat u het bestelde ontvangt. Door ons onjuist verzonden artikelen, incomplete zendingen en andere afwijkingen van uw opdracht dient u binnen 3 werkdagen na ontvangst per email te melden. Geef duidelijk aan wat er mis is. Wij nemen binnen 2 werkdagen contact met u op en zullen duidelijk aangeven hoe wij een en ander zullen oplossen. Indien de oorzaak bij ons ligt, zijn de verzendkosten natuurlijk voor onze rekening.